Odlaren egen kalender

 

Maj

Gräsmattan

Innan sommarvärmen........

Et nec, enim quisque tortor bibendum tristique ad, lectus ipsum dolor tortor ultrices donec integer, integer aliquam sit, dolor nec lectus lacus morbi accumsan. Integer ante, vel laoreet metus dolor nec, et malesuada. Sem mauris nisl at. Massa ligula in nibh lectus eget, luctus et felis, pede nibh, vitae ac augue. Bibendum reprehenderit ultricies mauris, magnis massa mollis, nec eu blandit quam. Urna habitant gravida, turpis wisi, proin urna ligula posuere vel venenatis. Hendrerit integer lorem vitae eget proin, libero in sed placeat vel quam risus, dignissim malesuada, pede aliquet mauris semper fusce orci. Tortor porta, justo ipsum nec pretium lectus, nullam suscipit suspendisse cras magna. Elit velit malesuada quisque.

Juni

Gräsmattan

gödslades.............

Et nec, enim quisque tortor bibendum tristique ad, lectus ipsum dolor tortor ultrices donec integer, integer aliquam sit, dolor nec lectus lacus morbi accumsan. Integer ante, vel laoreet metus dolor nec, et malesuada. Sem mauris nisl at. Massa ligula in nibh lectus eget, luctus et felis, pede nibh, vitae ac augue. Bibendum reprehenderit ultricies mauris, magnis massa mollis, nec eu blandit quam. Urna habitant gravida, turpis wisi, proin urna ligula posuere vel venenatis. Hendrerit integer lorem vitae eget proin, libero in sed placeat vel quam risus, dignissim malesuada, pede aliquet mauris semper fusce orci. Tortor porta, justo ipsum nec pretium lectus, nullam suscipit suspendisse cras magna. Elit velit malesuada quisque.

Juli

Fruktgallring

Varje år i september, när plommonen börjar mogna, finns det anledning att konstatera att det sitter så många frukter på kvistarna att trädet inte inte orkar öutveckla dem till fullo.

Et nec, enim quisque tortor bibendum tristique ad, lectus ipsum dolor tortor ultrices donec integer, integer aliquam sit, dolor nec lectus lacus morbi accumsan. Integer ante, vel laoreet metus dolor nec, et malesuada. Sem mauris nisl at. Massa ligula in nibh lectus eget, luctus et felis, pede nibh, vitae ac augue. Bibendum reprehenderit ultricies mauris, magnis massa mollis, nec eu blandit quam. Urna habitant gravida, turpis wisi, proin urna ligula posuere vel venenatis. Hendrerit integer lorem vitae eget proin, libero in sed placeat vel quam risus, dignissim malesuada, pede aliquet mauris semper fusce orci. Tortor porta, justo ipsum nec pretium lectus, nullam suscipit suspendisse cras magna. Elit velit malesuada quisque.

Augusti

Bärskörd

Även om....

Et nec, enim quisque tortor bibendum tristique ad, lectus ipsum dolor tortor ultrices donec integer, integer aliquam sit, dolor nec lectus lacus morbi accumsan. Integer ante, vel laoreet metus dolor nec, et malesuada. Sem mauris nisl at. Massa ligula in nibh lectus eget, luctus et felis, pede nibh, vitae ac augue. Bibendum reprehenderit ultricies mauris, magnis massa mollis, nec eu blandit quam. Urna habitant gravida, turpis wisi, proin urna ligula posuere vel venenatis. Hendrerit integer lorem vitae eget proin, libero in sed placeat vel quam risus, dignissim malesuada, pede aliquet mauris semper fusce orci. Tortor porta, justo ipsum nec pretium lectus, nullam suscipit suspendisse cras magna. Elit velit malesuada quisque.

 

Januari

Vintergröna växter

Vid kraftigt snöfallhänder det lätt att grenar och kvistar blir så nedtyngda av snö att de bryts. Ligger snön kvär länge, kan såväl barr växter som bladfällande buskar helt förlora sin form.  Slå av snön med ett borstskaft eller liknande. Observera att isbildning vid underkylt regn har samma deformerande verkan.

Rosor

Roserabatter som ligger invid uppfartsvägar och gångar riskerar att bliöverösta med snö när trafiklederan skottas rena. För att rosornas grenar inte ska knääckas av snötöyngden läggs nu skyd i form av granris eller i nödfall andra kvistar, som fördelar tyngden. Mycket långa rosenskott kan i samband härmed kortas av en del. Det påverkar inte öhärdigheten.

Blomsterlökar

Varje vecka tas nya krukor in av hyacinter, tulpaner m.m. för drivning. Det kan noteras att drivningstiden efter intagningen i ljus blir allt kortare, något som måste tas med i beräkningen om blomningen önskas tillbestämda dagar.

Amaryllis

De gamla lökarna från förra åretstår delvis i väntans tider. När blomknoppen blirsynlig i löken sätter utvecklingen fart. Se därför till krukorna med någon veckas mellanrum, och ta omedelbart fram de krukor där knoppen tittar fram ur löken.

Frukt

Så  snart det blir någon mildvädersdag bör såvitt möjligt äpplelagret luftas. Gaserna påskyndar mognaden och lukter gör att frukten tar smak. Samtidiögt des lagret över; äpplen som börjar ruttna sorteras omedelbart bort uötan att de friska rörs.

 

 

Februari

Harar och sorkar

Födan är knapp....

Et nec, enim quisque tortor bibendum tristique ad, lectus ipsum dolor tortor ultrices donec integer, integer aliquam sit, dolor nec lectus lacus morbi accumsan. Integer ante, vel laoreet metus dolor nec, et malesuada. Sem mauris nisl at. Massa ligula in nibh lectus eget, luctus et felis, pede nibh, vitae ac augue. Bibendum reprehenderit ultricies mauris, magnis massa mollis, nec eu blandit quam. Urna habitant gravida, turpis wisi, proin urna ligula posuere vel venenatis. Hendrerit integer lorem vitae eget proin, libero in sed placeat vel quam risus, dignissim malesuada, pede aliquet mauris semper fusce orci. Tortor porta, justo ipsum nec pretium lectus, nullam suscipit suspendisse cras magna. Elit velit malesuada quisque.

Mars

Fruktträden

Under varma...

Et nec, enim quisque tortor bibendum tristique ad, lectus ipsum dolor tortor ultrices donec integer, integer aliquam sit, dolor nec lectus lacus morbi accumsan. Integer ante, vel laoreet metus dolor nec, et malesuada. Sem mauris nisl at. Massa ligula in nibh lectus eget, luctus et felis, pede nibh, vitae ac augue. Bibendum reprehenderit ultricies mauris, magnis massa mollis, nec eu blandit quam. Urna habitant gravida, turpis wisi, proin urna ligula posuere vel venenatis. Hendrerit integer lorem vitae eget proin, libero in sed placeat vel quam risus, dignissim malesuada, pede aliquet mauris semper fusce orci. Tortor porta, justo ipsum nec pretium lectus, nullam suscipit suspendisse cras magna. Elit velit malesuada quisque.

April

Prydnads- och bärbuskar

Buskar kan..........

Et nec, enim quisque tortor bibendum tristique ad, lectus ipsum dolor tortor ultrices donec integer, integer aliquam sit, dolor nec lectus lacus morbi accumsan. Integer ante, vel laoreet metus dolor nec, et malesuada. Sem mauris nisl at. Massa ligula in nibh lectus eget, luctus et felis, pede nibh, vitae ac augue. Bibendum reprehenderit ultricies mauris, magnis massa mollis, nec eu blandit quam. Urna habitant gravida, turpis wisi, proin urna ligula posuere vel venenatis. Hendrerit integer lorem vitae eget proin, libero in sed placeat vel quam risus, dignissim malesuada, pede aliquet mauris semper fusce orci. Tortor porta, justo ipsum nec pretium lectus, nullam suscipit suspendisse cras magna. Elit velit malesuada quisque.

 

September

Fruktskiörden

Körsbären är........

Et nec, enim quisque tortor bibendum tristique ad, lectus ipsum dolor tortor ultrices donec integer, integer aliquam sit, dolor nec lectus lacus morbi accumsan. Integer ante, vel laoreet metus dolor nec, et malesuada. Sem mauris nisl at. Massa ligula in nibh lectus eget, luctus et felis, pede nibh, vitae ac augue. Bibendum reprehenderit ultricies mauris, magnis massa mollis, nec eu blandit quam. Urna habitant gravida, turpis wisi, proin urna ligula posuere vel venenatis. Hendrerit integer lorem vitae eget proin, libero in sed placeat vel quam risus, dignissim malesuada, pede aliquet mauris semper fusce orci. Tortor porta, justo ipsum nec pretium lectus, nullam suscipit suspendisse cras magna. Elit velit malesuada quisque.

Oktober

Höstplantering

Först när...........

Et nec, enim quisque tortor bibendum tristique ad, lectus ipsum dolor tortor ultrices donec integer, integer aliquam sit, dolor nec lectus lacus morbi accumsan. Integer ante, vel laoreet metus dolor nec, et malesuada. Sem mauris nisl at. Massa ligula in nibh lectus eget, luctus et felis, pede nibh, vitae ac augue. Bibendum reprehenderit ultricies mauris, magnis massa mollis, nec eu blandit quam. Urna habitant gravida, turpis wisi, proin urna ligula posuere vel venenatis. Hendrerit integer lorem vitae eget proin, libero in sed placeat vel quam risus, dignissim malesuada, pede aliquet mauris semper fusce orci. Tortor porta, justo ipsum nec pretium lectus, nullam suscipit suspendisse cras magna. Elit velit malesuada quisque.

November

Komposten

Under vå och sommar.........

Et nec, enim quisque tortor bibendum tristique ad, lectus ipsum dolor tortor ultrices donec integer, integer aliquam sit, dolor nec lectus lacus morbi accumsan. Integer ante, vel laoreet metus dolor nec, et malesuada. Sem mauris nisl at. Massa ligula in nibh lectus eget, luctus et felis, pede nibh, vitae ac augue. Bibendum reprehenderit ultricies mauris, magnis massa mollis, nec eu blandit quam. Urna habitant gravida, turpis wisi, proin urna ligula posuere vel venenatis. Hendrerit integer lorem vitae eget proin, libero in sed placeat vel quam risus, dignissim malesuada, pede aliquet mauris semper fusce orci. Tortor porta, justo ipsum nec pretium lectus, nullam suscipit suspendisse cras magna. Elit velit malesuada quisque.

December

Lökdrivning

De lökar...........

Et nec, enim quisque tortor bibendum tristique ad, lectus ipsum dolor tortor ultrices donec integer, integer aliquam sit, dolor nec lectus lacus morbi accumsan. Integer ante, vel laoreet metus dolor nec, et malesuada. Sem mauris nisl at. Massa ligula in nibh lectus eget, luctus et felis, pede nibh, vitae ac augue. Bibendum reprehenderit ultricies mauris, magnis massa mollis, nec eu blandit quam. Urna habitant gravida, turpis wisi, proin urna ligula posuere vel venenatis. Hendrerit integer lorem vitae eget proin, libero in sed placeat vel quam risus, dignissim malesuada, pede aliquet mauris semper fusce orci. Tortor porta, justo ipsum nec pretium lectus, nullam suscipit suspendisse cras magna. Elit velit malesuada quisque.