Komposten - den lättast åtkomliga gödseln

 • Det är inte alltid enkelt att få tag på gödsel nära där man bor. I trädgården blir det alltid avfall i form av växtdelar av olika slag som kommer till nytta i en kompost. Komposten kan vara öppen eller sluten kompost, varmkompost. I den öppna komposten lägger man växtdelar, som förmultnar och blir till kompostjord. I varmkomposten kan man förutom växtdelar lägga matrester, som också förmultnar till jord. Varmkomposten är tät så inga råttor och möss har tillträde. Hinken, som man har i diskbänken för att lägga matrester i skall vara öppen utan lock så att syre får tillträde. Det är olämpligt att lägga ben, bananskal och avocadokärnor med dess skal. Avocadokärnor med skal tar lång tid att brytas ned. I komposten arbetar maskar, bakterier och mikroorganismer. Dessa gör ett fullgott arbete endast om de har tillgång till syre, vatten, kväve vid en jämförelsevis hög temperatur. Även under idealiskaförhållanden tar nedbrytningen av de organsiaka föreningarna tid. Därför bör man inte lägga grova stockar av exempelvis solros och brysselkål i komposten. 

 

 • Sjuka växtdelar bör man inte lägga i komposten. Smittan kan spridas med den färdiga kompostjorden. Rötter till fleråriga ogräs så som kirs och tistlar ska manvar försiktig med.

 

 • Den bästa och snabbast omsatta komposten innehåller saftigt material, t.ex. färskt gräsklipp, blast från grönsaker med inblandning av ogräsplantor.

 

 • Man kan göra komposten på många olika sätt. Ett sätt är att spika ihop den av bräder. Man gör den att det blir en springa mellan bräderna för att luft skall komma åt. Lämpligt, om man har plats, kan vara att göra tre fack. Man kan då lägga över material som inte hunnit förmultna helt till nästa fack.

 

 • För att komposten skall multna kikformigt läggs allt avfall i vågräta lager över hela ytan  Tenderar materialet att bli för torrt, bör man slangvattna rikligt så att allt blir genomfuktat. Strö då och då  på en näve fullgödselmedel över det tillförda. Det påskyndar multningen och ger samtidigt den blivande jjorden  ett högre näringsvärde.

 

 • Nedbrytningen påskyndas om man med en grep kastar om det tillförda materialet. Omblandningen är inte nödvändig om man har en viss rutin att blanda färdig kompost med nytt material.

 

 • De tre kompostlådorna visar hur läget är på våren, då de är ordninggjorda för våren-sommaren. Första lådan helt tom. Den ska fyllas nu under sommaren. Den andra ska bli kompost till nästa år. Den sista är kompost nu användbart för odlingar nu under våren-sommaren.

 

Varmkomost

Vad kan jag lägga i hushållskomposten

 • Matrester(råa, kokta, stekta och rökta)
 • Kött, ej ben
 • Skaldjur
 • Frukt och grönsaker, ej avocado skal och kärna, ej bananskal
 • Ägg och skal
 • Bröd och kakor
 • Kaffesump och filter, teposar
 • Hushållspapper
 • Fisk och ben
Kompost-248
Kompost
Varmkompost-249
Varmkompost
De tre kompostlådorna-313
De tre kompostlådorna