Förvaring

Förvaring av grönsaker är en konst i sig. För den vanlige odlaren är förutsättningarna mycket olika. Att förvara potatis och rotfrukter i en jordkällare är idealiskt. Men en sådan har ju de flesta trägårdsägare inte möjlighet att anlägga.

Allmänt om förvaring hänvisas till:

http://arstiderna.com/Kundtjanst/Forvaring.aspx

http://www.mossagarden.se/index.php?id=378

Jordkällare finns att köpa prefabicerade som man "bygger" in i sin trädgård på lämpligt sätt.

Stuka är ett annat alternativ.

Stuka är ett slags primitiv jordkällare för frostfri vinterförvaring av frostkänsliga rotsaker m m, t ex potatis. På hösten sprids det som ska förvaras ut i en lång sträng på marken och täcks därpå med ett tjockt lager ris eller i modern tid med halm. Över riset eller halmen skottas ett tjockt lager jord. Görs detta tillräckligt tjockt fryser inte det förvarade ens i den kallaste vinter. När man på vintern ska förbruka det förvarade, skottar man från strängens ena ände, tar vad man behöver, och återställer sedan täckningen väl. I händelse av snö skottar man avslutningsvis ett lager snö över den öppnade änden. Källa: Wikipedia

Vill man göra stukan lite mer sorksäker kan de inre delarna byggas av plankor, som sedan täckes med halm och jord.

Jordkällare-251
Jordkällare