Tomat

Odling
Tomaten uppvisar en mycket stor variation på växtsätt. Färg, form, slingrande, höga, låga, buskiga är några av växtformerna. Tomaten tidvis i ett solig, varmt och torrt klimat. En solig och varm hörna kan vara en växtplats. Växthuset, där man kan ha kontroll på alla för växten viktiga faktorer. Plantor förkultiveras tidigt på våren för att senare utplanteras i stora krukor. När plantorna är 15-20 cm höga placeras krukorna ut i skugga soliga dagar när temperaturen överstiger 10 grader för avhärdning. Plantorna är känsliga för det ultravioletta ljuset. Plantorna tas in nattetid. Månadsskiftet maj-juni är risken för frost liten och krukorna kan utplaceras. Krukor/hinkar bör vara 20-30 liter. Busktomater tjuvas inte. När det bildats 3-5 blomklasar toppar man plantan.

Sorter
Antalet sorter av tomater räknas i tusentals. Läs på själv och hitta dina favoriter.

Skörd
Skörda tomaterna efter hand som de mognar. Ta dem när de är hårda. På slutet kan man ta in gröna tomater, som man kan lägga in. När säsongen är över och gröna/röda tomater finns kvar på plantan, klipps av den och häng den upp och ned för att få tomarena att mogna, gärna inomhus i ett uterum.

Problem
Bladmögel kan drabba plantorna. Odla tomaterna långt ifrån en potatisodling, de gillar inte varandra.

Solanum lycopersicum

Tomaten är en välsmakande, vanligtvis röd, ätbar frukt. Den har sitt ursprung i Sydamerika. Tomaten kom till Europa på 1500-talet, men ansågs länge giftig.

Anatomi Tomaten är ettårig och förökar sig med frön. Den är vanligtvis röd. Andra färger förekommer också som gula, gulgröna, orange, rosaröda och svartgröna.

Nyttighet
Anses förebygga cancer på grund av sin höga halt av karotener. Innehåller vitaminer B-, C- och E-vitamin.

Tomat Körbärstomat Cheresita-321
Tomat Körbärstomat Cheresita

Kommentarer

tomater är inte 1åriga.