Selleri

Odling
Selleri växer bäst i humusrik och vattenhållande djupbearbetad lerjord. pH 6,5-7. Gödsla gärna med tång och sjögräs. De små sellerifröna sås tidigt i t.ex. ett miniväxthus. Fröna tar lång tid på sig att gro upp till 21 dagar. Planteras ut på friland när det ej föreligger risk för frost. Radavstånd: 30-40 cm. Pantavstånd: 20-30 cm

Sorter
Apium graveolens L. 'Da Taglio' Kinesisk bladselleri, Apium graveolens 'Prinz' Rotselleri, Apium graveolens L. 'Golden Self Blanching 2' Blekselleri

Skörd
Rotselleri skördas i september, kan täckas över och skördas senare. Blekselleri skördas före frosten.

Odla eget frö
Odla eget frö går bra. Täck över en planta och låt den övervintra. Nästa år blommar de och sätter frö.

Apium graveolens

Selleri växer vilt i träskområden från Sydsverige till Medlelhavsområdset. Sellerin har förädlats och finns i former som rot, stjälk och bladgrönsak.

Anatomi
Sellerin är en tvåårig växt som samlar näring i en rotknöl. Andra året blommar den och får många små frön.

Nyttighet
Sellerin innehåller mineralämnen och vitaminer.