Potatis

Odling
Köp utsädespotatis av den sort du tänkt odla. Potatisen förökas genom att man förgror knölarna i 3-4 veckor i ljus vid 15 grader så att groddar kommer fram på dess yta. Potatisknölarna sätts i fåror i jorden som läggs igen. Sätt knölarna med 20 cm mellanrum, inte för grund 8-10 cm är lagom. Avståndet mellan fårorna bör vara 60-75 cm. När potatisblasten kommit upp ca 1 dm ovanför jorden kupas potatisen så att jord täcker den blivande knölarna. Potatisen trivs bäst i sandjord. Tillämpa växelbruk.

Sorter
Det finns många sorters potatis. Man talar om sommar- höst och vinterpotatis. Det finns tidiga sorter så som `Silla`. Sorter som är vanliga i affärer är King Edvard och Asterix. Vissa sorter är fasta i köttet, vissa är mera mjöliga. Mandelpotatis är en norrländs specialliter.

Skörd
Potatisen kan börja skördas efter det att den börjat blomma någon vecka. Skydda de uppgrävda knölarna för ljus. Förvara torrt i stuka eller jordkällare.

Problem
Potatisen kan drabbas av en rad sjukdomar. Bladmögel, brunröta, potatiscystnematoder och potatiskräfta är några av sjukdomarna. Sjuka potatisplantor tas genast bort.

Solanum tuberosum

Potatisen har odlats av indianerna i Sydamerika på Andernas slutningar i flera tusen år. Jonas Alströmer är den som blivit mest känd för sina insatser för att få potatisen populär i Sverige. Han verkade i början av 1700-talet. I mitten av 1600-talet planterade Olof Rudbeck potatis i Uppsala botaniska trädgård. Potatisen är stapelföda många i många kulturer.

Anatomi
Den goda knölen hör till samma familj som chili, paprika, äggplanta och tobak.

Nyttighet
Potatisen är mycket nyttig. Den innehåller all den näring vi behöver i form av protein, mineraler så som kalium, fosfor och magnesium. Potatisen är rik källa av främst på C-vitamin plus B-vitamin.

Potatisen kupad-317
Potatisen kupad
Midsommarpotatis-343
Midsommarpotatis