Kronärtskocka

Odling
Förkultiveras inomhus i planteringsjord. Utplanteras när frostrisken är över. Vintertäckes noga för att övervintra frostfritt. Blomknopparna skördas efterhand strax innan de öppnar sig. Plantavstånd 1x1 m och jorden skall vara kraftigt gödslad och djupbearbetad, mullrik och väldränerad. Låt varje planta ta fram 6-8 korgar resten skärs bort. För att få plantan att övervintra måste den täckas så att inte kälen tränger ner till rötterna.

Sorter
Cynara cardunculus L. (Scolymus-gr) 'Green Globe'

Skörd
Skördas när knoppen nått full storlek, men innan blomman slår ut.

Problem
Problem: Plantan inte klarar vintern. Kronärtskockan kan angripas av svarta bladlöss och sniglar.

Cynara cardunculus

Växtens ursprung är okänt. Odlad kronärtskocka finns omtalad under antiken, i Romarriket. Till Nordeuropa kom kronärtskockan på 1600-talet.

Anatomi
Flerårig delikatessgrönsak som vanligen odlas som ettårig. Smakrika, tjocka blombottnar och kraftiga, yttre kronblad vilka serveras bl.a. med skirat smör. Dekorativa jätteblommor i purpur, perfekta i olika eternellarrangemang.

Nyttighet
Kronärtskockan är rikt på fibrer, och många mineraler och vitaminerna B-, C-, och E

Kronärtskocka-303
Kronärtskocka