Frilandsgurka

Odling
Gurkplantan ger mest om den får växa i ett soligt och varmt läge. Jorden ska vara välgödslad och väldränerad. Även kompost bidrager till bättre skörd. Gurkplantorna förkultiveras och planteras ut när frostrisken är över. Ett bra sätt för plantorna är att klänga på en spaljé mot en södervägg.

Sorter
Det finns många gurksorter. Äppelgurkan är en sort som är mycket saftig.

Skörd
Gurkorna skördas eftersom de mognar. Övermogna gurkor hämmar tillväxten av andra gurkor på plantan.

Problem
Mjöldag är inte en ovanlig åkomma på gurkor. Bladen får en vit beläggning.

Odla eget frö
Det är inte svårt att odla eget frö från gurkan. Avsätt en planta som får växa sig stor och ge frö.

Cucumis sativus

Gurkan är en gammal växt härstammande från Indien. Till Sverige kom gurkan på 1600-talet.

Anatomi
Varje växt har både han- och honblommor. Hanblommorna utvecklas tidigast och sitter ofta några tillsammans i bladvecken, medan honblommorna vanligtvis är ensamma. Frilandsgurka korspollineras normalt med insekter. Det är viktigt att det finns rikligt med bin i odlingen, eftersom få andra insekter besöker gurkblomman.

Nyttighet
Växterna innehåller karotener, mineraler och vitaminer.

Västeråsgurka-301
Västeråsgurka