Blomkål

Odling
Blomkål har en kort utvecklingsperiod från fröplanta till skördefärdig produkt. Detta gör det gynnsamt att odla blomkål långt norr ut. Blomkålen är nog den kålplanta som kräver mest näring och vatten. Vitblomkål måste strax för skörd skyddas från starkt solljus. Genom att knäcka 1-2 stora blad och vika dem över blomsatsen. Radavstånd: 50-60 cm Plantavstånd: 40-60 cm Skörd: Efter 2-3 månader, beroende på sort, skärs blomsatsen av när den är välutvecklad och fast.

Brassica oleracea var. botrytis

Blomkålen är en mycket nyttig grönsak. Man kan äta den rå eller koka den. Blomkålen finns i en vild form, som växer kring Medelhavet och även i södra England. Blomkålen härstammar från mindre Asien. Den kom till Norden i slutet av 1500-talet. Blomkålen har förädlats mycket de senaste 200 åren.

Blomkål-304
Blomkål