Ärta

Odling
Trivs bäst i humusrik, tyngre och vattenhållande jord. pH-värde 6,5-7,5. Sådd: Direktsås ca 3 cm djup och 7 cm mellan ärtorna.

Sorter
Det finns många sorter och nya kommer hela tiden. ´Oregon Suger Pod är produktiv och lättodlad.

Skörd
Sprit- och märgärtor plockas och spritas när baljorna ännu är gröna och innehåller välmatade frön. Sockerärtan skördas när baljorna är späda och platta, långt innan fröna börjar svälla.

Pisum sativum

Ärtan är en gammal kulturväxt som odlats i flera tusen år. Vid en utgrävning i Troja har man funnit 180 kg ärter som man med C14-metoden kunnat fastställa en ålder på 3000 år.

Anatomi
Många sorter är klättrande och kan behöva stödjas med grenar, käppar, spaljéer eller liknande. Lågväxande sorter kan även odlas till prydnad eller som kantväxt runt odlingsbäddar.

Nyttighet
Ärtor är nyttiga. Har hög proteinhalt och innehåller mineraler och vitaminer.